پرچم کدوم بالاست؟
(50.99%) 103
استقلال
(49.00%) 99
پرسپولیس

تعداد شرکت کنندگان : 202